Tennis CV

Baggrunden for mit tennisengagement: 

Interessen for naturvidenskabens syn på tennis kom under studiet til cand.scient. i idræt og biologi samtidig med, at jeg ude spillede international tennis og hjemme fungerede som træner. 

Tennis var et område med muligheder for opmærksomhed og penge. Forskere uden tenniserfaring etablerede sig den gang på websites og konferencer samt udgav bøger. Det var positivt med disse input, men for mig var naturvidenskab kun interessant som basis for en tennisfaglig praksis. Der var dog intet i Danmark, der knyttede videnskab sammen med praktisk arbejde, og jeg fandt ikke noget på andre sprog. På internationale tenniskonferencer gik de indbudte forskere mest op i produktion af kraft, mens jeg som tennisspiller gik mere op i kontrol.    

Tidligere hovedbeskæftigelse: 

Jeg har som gymnasie- og HF-lærer undervist i idræt og biologi på Gentofte Studenterkursus og VUC Odense, på Slagelse Pædagogseminarium i sundheds-, natur- og bevægelsesfag, på Institut for Idræt (Københavns Universitet) i tennis og bordtennis samt været ansat som idrætskonsulent for Idrætspolitisk Ideprogram og Lokale- og Anlægsfonden. 

Erfaringer som aktiv tennisspiller: 

Jeg startede sent med turneringsdeltagelse, deltog først som 16-17-årig på organiseret træning og spillede første gang i udlandet som 19-årig. Derefter spillede jeg tennis som et studiejob, hvor jeg tjente penge i udlandet, mens man i Danmark stadig havde amatørregler. Jeg har deltaget i landskampe som Galea Cup, Nordisk Cup, Kings Cup og Davis Cup samt været både Dansk og Skandinavisk Mester. Som den bedste danske tennisspiller i en årrække nedprioriterede jeg med mellemrum min uddannelse for at deltage i professionelle forløb, hvor jeg trænede med og spillede mod verdens bedste spillere. I et ”sabbatår” nåede jeg med 6 turneringer op som ATP nr. 178, fik en rygskade, blev opereret og vendte tilbage til studierne. I et senere semester blev jeg på 4 måneder ATP nr. 240, men havde ingen intentioner om at opgive studierne.   

Erfaringer som tennistræner: 

Som træner har jeg siden 18 års alderen fungeret i klubber landet over. Som fastansat i Hørsholm-Rungsted Tennisklub fra 1983 til 1994 og på Gentofte Studenterkursus som landets første ”idrætsgymnasium” fra 1984 til 1997. Jeg har været tilknyttet Institut for Idræt på Københavns Universitet med undervisning i tennis og bordtennis og deltaget i pædagogisk udviklingsarbejde. Hele skalaen fra elite til begyndere har jeg arbejdet med. I hele 2007 og 2008 rejste jeg som træner på ATP-turen med Danmarks 1´er og tidligere juniorverdensmester Kristian Pless. I dag er jeg pensioneret og hygger mig som træner i Skovshoved Tennis Klub og med forefaldende konsulentarbejde. 

Erfaringer som kursusunderviser: 

På Dansk Tennis Forbunds forskellige træneruddannelser har jeg i en længere årrække stået for kurser om tennisteknik, mens jeg for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening både har afholdt kurser i tennis og ketsjersport. 

Erfaringer som forfatter/skribent: 

Jeg har skrevet artikler i Tennisavisen og andre relevante udgivelser om tennisteknik med udgangspunkt i en på forlaget KLIM udgivet lærebog i tennisteknik. Her har jeg samlet en del af den relevante forskning til et helhedssyn på tennisteknik og kombineret forskellige fagområder i nye indlæringsøvelser for både elite og motionister. 

Desuden har jeg de sidste 50 år regelmæssigt deltaget aktivt i debatten om kulturen i tennisklubber samt om forældres involvering i deres børns tennisliv med bl.a. kronikker i alle større dagblade.

Min faglige uddannelse ved Københavns Universitet

Jeg er uddannet cand.scient. med fagene idræt og biologi – en normeret uddannelse på i alt 9 år. Uddannelsen på Institut for Idræt (tidligere DHL) omfattede praktik i en række idrætsgrene samt teoretiske fag som idrætspsykologi, idrætspædagogik, idrætssociologi og anatomi, fysiologi og specialteori. Idræt som hovedfag omfattede bl.a. arbejdsfysiologi, arbejdsmiljø og biomekanik. 

Min pædagogiske uddannelse: 

Som gymnasielærer (adjunkt/lektor) gennemgår man en pædagogisk uddannelse, der giver undervisningskompetence. Denne indeholdt bl.a. formidling af idrætsteori og idrætspraktik. 

For ganske nylig fandt jeg denne gamle smalfilm, hvor jeg servetræner på den “gammeldags” måde men samtidig øver mig på fornemmelsen af det “nye benarbejde” og en topspundet baghånd.  

Med venlig hilsen

Cand. scient. Idræt og biologi
Lars Hugo Elvstrøm